PatriksJ

Atrisinātie uzdevumi 12
Neatrisinātie uzdevumi 1
Iesūtījumi 57
Punkti 43
Neatrisinātie uzdevumi