PatriksJ

Atrisinātie uzdevumi 73
Neatrisinātie uzdevumi 4
Iesūtījumi 223
Punkti 246
Atrisinātie uzdevumi