Nosaukums
Kāršu spēle (spele)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
81%

Definīcija

Kāršu spēlē piedalās trīs spēlētāji. Pirms spēles katram spēlētājam izdala tieši N kārtis noteiktā secībā. Uz katras kārts uzrakstīts kāds naturāls skaitlis. Spēles gaitā spēlētāji vienlaicīgi liek virsējo kārti no iedalīto kāršu kaudzītes. Katrā kāršu likšanas reizē iespējams iegūt vienu punktu. Punktu iegūst divos gadījumos:

  1. ja skaitļi uz visām uzliktajām kārtīm ir atšķirīgi, tad punktu iegūst spēlētājs, kas uzlicis kārti ar vislielāko skaitli
  2. ja skaitļi uz divām kārtīm ir vienādi, bet uz trešās kārts skaitlis ir atšķirīgs, tad punktu iegūst spēlētājs, kas uzlicis atšķirīgo kārti.

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina, cik punktu spēles beigās (tad, kad spēlētājiem rokās vairs nebūs nevienas kārts) būs ieguvis katrs no spēlētājiem!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N – katra spēlētāja kāršu skaits (N ≤ 10 000). Nākamajās N faila rindās doti skaitļi, kas uzrakstīti uz katra spēlētāja kārtīm to izdalīšanas secībā. Faila (i+1)-ajā rindā (1 ≤ i ≤ N) doti trīs skaitļi, kas uzrakstīti attiecīgi uz pirmā, otrā un trešā spēlētāja i-tajām kārtīm. Blakusesoši skaitļi ir atdalīti ar tukšumzīmi. Uz kārtīm uzrakstītie skaitļi nepārsniedz 100.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada trīs veseli skaitļi. Pirmajam skaitlim jānorāda, cik punktu spēles beigās būs pirmajam spēlētājam, otrajam – cik punktu būs otrajam spēlētājam, bet trešajam – cik punktu būs trešajam spēlētājam. Blakusesoši skaitļi jāatdala ar tukšumzīmi.


Piezīmes

Testpiemērā pēc pirmā gājiena punktu iegūst otrais spēlētājs. Pēc otrā un ceturtā gājiena punktu iegūst trešais spēlētājs. Trešajā gājienā neviens spēlētājs neiegūst punktu, jo visi uz kārtīm uzrakstītie skaitļi ir vienādi.

Uzdevums izmantots 22. Latvijas informātikas olimpiādē 2009. gadā.


Paraugdati

Stdin
4
1 3 2
1 1 2
3 3 3
2 1 3
Stdout
0 1 2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.