Nosaukums
Sazarojums2 iesācējiem (sazarojums2)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Atrodi lielāko no 3 skaitļiem.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ierakstīti 3 veseli skaitļi a, b un c ( -100000<a<100000, -100000<b<100000, -100000<c<100000).


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada lielākais no 3 skaitļiem. Vienādu lielāko skaitļu gadījumā jāizvada jebkurš no lielākajiem skaitļiem.


Paraugdati

Stdin
3 -4 6
Stdout
6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.