Nosaukums
Tomāti (tomati)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Erna nodarbojas ar tomātu audzēšanu un ir salikusi uz palodzes rindā n jaunās ražas tomātus. Viens no tomātiem ir sarkans, bet pārējie - zaļi. Ir novērots, ka katrs zaļais tomāts, kas stāvējis blakus sarkanajam, nākošajā dienā kļūst sarkans. Citi tomāti savu krāsu nemaina. Piemēram, ja pavisam ir deviņi tomāti un ceturtais no kreisās puses ir sarkans, tad pēc divām dienām būs pieci sarkani tomāti.

Uzrakstiet programmu, kas dotam tomātu skaitam, sarkanā tomāta novietojumam un dienu skaitam nosaka, cik sarkano tomātu būs pēc norādīto dienu skaita! Tomātus nogatavošanās laikā pārkārtot nedrīkst.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos dotas trīs naturālu skaitļu n, s un d vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem. n ir kopējais tomātu skaits, s apzīmē sarkanā tomāta atrašanās vietu - kurš tas ir pēc kārtas, skaitot no kreisās puses, d apzīmē dienu skaitu, pēc kāda nepieciešams uzzināt sarkano tomātu skaitu. Zināms, ka n≤109,s≤n,d≤109.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada viens naturāls skaitlis - sarkano tomātu skaits pēc d dienām.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.


Paraugdati

Stdin
9 4 2
Stdout
5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.