Nosaukums
Pozitīvo skaitļu summa (pozit_sum)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
94%

Definīcija

Programmai jāatrod pozitīvo skaitļu summa no skaitļu saraksta.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā ievaddatu rindā dots skaitļu skaits 0<n<50. Atlikušajās rindās doti veseli skaitļi no -100 līdz 100.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada visu pozitīvo skaitļu summa.


Paraugdati

Stdin
3
-3
1
2
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.