Nosaukums
Riņķis un gredzeni (gredzeni)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
72%

Definīcija

Lai pabeigtu savu instalāciju, Almants no kartona riņķa, kura diametrs ir D cm, ir nolēmis izgriezt divus gredzenus, kuru izmēri (iekšējā un ārējā riņķa diametrs centimetros) ir zināmi.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik gredzenus (abus, vienu, nevienu) ir iespējams izgriezt no dotā riņķa!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddati satur trīs rindas. Faila pirmajā rindā dots naturāls skaitlis - riņķa diametrs centimetros D (D ≤ 32767). Faila otrajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi - pirmā gredzena iekšējais (d1_iekšējais) un ārējais (d1 _ārējais) diametrs centimetros. Zināms, ka d1_iekšējais < d1 _ārējais ≤ 32767. Faila trešajā rindā doti divi naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi - otrā gredzena iekšējais (d2_iekšējais) un ārējais (d2_ārējais) diametrs. Zināms, ka d2_iekšējais < d2_ārējais ≤ 32767. Gredzenu A var ievietot gredzenā B, ja gredzena A ārējais diametrs nepārsniedz gredzena B iekšējo diametru. 


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada:

  • vārds "ABUS", ja no dotā riņķa ir iespējams vienlaicīgi izgriezt abus gredzenus;
  • vārds "VIENU", ja no dotā riņķa ir iespējams izgriezt vai nu pirmo, vai otro gredzenu (bet ne abus vienlaicīgi);
  • vārds "PIRMO", ja no dotā riņķa ir iespējams izgriezt tikai pirmo gredzenu;
  • vārds "OTRO", ja no dotā riņķa ir iespējams izgriezt tikai otro gredzenu;
  • vārds "NEVIENU", ja no dotā riņķa nav iespējams izgriezt nevienu no gredzeniem.

Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 20. informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.


Paraugdati

Stdin
5
2 5
1 2
Stdout
ABUS

Stdin
18
1 20
3 19
Stdout
NEVIENU

Stdin
183
1 120
2 121
Stdout
VIENU

Stdin
18000
200 17999
3 18001
Stdout
PIRMO

Stdin
19007
200 19999
18000 18001
Stdout
OTRO

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.