Nosaukums
Diena (diena)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
79%

Definīcija

Visas 2001.gada dienas sanumurētas pēc kārtas no 1 (1.janvāris) līdz 365 (31.decembris). Uzrakstiet programmu, kas dotam 2001.gada dienas numuram nosaka, kāds šajā dienā ir datums.


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā dots naturāls skaitlis, kas nepārsniedz 365.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada divi skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu - diena un mēneša kārtas numurs (janvārim atbilst 1 , februārim - 2, ..., decembrim - 12).


Paraugdati

Stdin
364
Stdout
30 12

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.