Nosaukums
Surround Setup (surround)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
16.0 MB
Grūtība
92%

Definīcija

Gudrinieks Pēteris iegādājās vairākus, dažādu modeļu, monitorus, un novietoja tos vienā rindā uz galda cieši vienu otram blakus, gribot tos visus saslēgt kopā tā, lai izveidotu vienu lielu virtuālu ekrānu.

Virtuālais ekrāna piemēru skatiet ilustrācijā:

piemērs

 

Monitori ir dažādu ražotāju un var būt dažādu izmēru, pietam tiem nav nekādas regulēšanas iespējas tādēļ katrs no tiem atrodas fiksētā augstumā no galda.

Palīdziet Pēterim noskaidrot maksimālo virtuālā ekrāna augstumu dotajai monitoru konfigurācijai. (monitora ekrānam apkārt esošais rāmis tiek ignorēts) 

 

 

 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots vesels skaitlis N (0 < N <= 100) monitoru skaits.

Nākamajās N rindās doti 2 veseli skaitļi H (monitora ekrāna augstums) un X (atālums no galda virsmas līdz monitora ekrāna apakšējai malai). (0 < H, X <= 10000)

 

Monitori aprakstīti secībā kādā tie atrodas rindā uz galda.


Izvaddatu raksturojums

Izvadīt maksimālo iespējamo virtuālā ekrāna augstumu vai 0, ja virtuālo ekrānu nav iespējams izveidot


Paraugdati

Stdin
3
720 90
720 60
1080 30
Stdout
690

Stdin
2
600 20
600 700
Stdout
0

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.