Nosaukums
2 + 2 (divi)
Laika limits
0.20s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
90%

Definīcija

Viena no visvieglākajām problēmām starp sporta programmēšanas problēmām ir divu skaitļu saskaitīšana. Ievaddatos tiek doti divi skaitļi, uzraksti programmu, kas saskaita tos.


Ievaddatu raksturojums

Vienā rindā tiek doti 2 naturāli skaitļi intervālā [1, 100].


Izvaddatu raksturojums

Izvadīt šo divu skaitļu summu.


Paraugdati

Stdin
2 2
Stdout
4

Stdin
2 3
Stdout
5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.