Nosaukums
Maksa par Internetu (maksa)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
83%

Definīcija

Ivo vēlas noskaidrot, cik liels būs viņa telefona rēķins par sērfošanu Internetā. Laikā no 7:00 līdz 19:00 viena sērfošanas minūte maksā 10 centus, bet laikā no 19:00 līdz 7:00 - 5 centus (cena ir vienāda visās mēneša dienās). Vienas pieslēgšanās Internetam laiks vienmēr tiek noapaļots līdz veselai minūtei (nekādu sekunžu!) un vienas pieslēgšanās ilgums nepārsniedz 60 minūtes.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītai informācijai par pieslēgšanos Internetam, aprēķina iztērētās naudas daudzumu centos!

 


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir dots pieslēgšanās reižu skaits N, 1 ≤N≤100. Katrā no nākošajām N faila rindām ir aprakstīta viena pieslēgšanās sekojošā formā:

HH:MM DD

,kur HH:MM apzīmē pieslēgšanās sākuma stundu un minūti, bet DD - šīs pieslēgšanās ilgumu minūtēs (ne vairāk par 60). Starp MM un DD vērtībām datos ir viens tukšumsimbols. Ja kāda no HH,MM vai DD vērtībām ir mazāka par 10, tad tās priekšā ir papildus cipars 0. Laika vērtības var būt robežās no 00:00 līdz 23:59.

 


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis - par sērfošanu iztērētās naudas daudzums.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā


Paraugdati

Stdin
2
11:02 11
15:30 01
Stdout
120

Stdin
3
20:05 12
06:45 30
13:08 15
Stdout
435

Stdin
5
00:00 05
06:47 35
11:30 18
18:33 60
23:59 22
Stdout
1035

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.