Nosaukums
līdzīgie burti (il)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
76%

Definīcija

Dažos fontos lielais burts I (i) un mazais burts l (L) izskatās tik ļoti līdzīgi, ka tos nevar atšķirt. Gudrinieku ciema iedzīvotājiem tā ir milzīga problēma, tādēļ viņi vēlas, lai tu uzraksti programmu, kas dotam tekstam visus lielos I pārvērš par mazajiem i un visus mazos l pārvērš par lielajiem L. 


Ievaddatu raksturojums

Dotas ne vairāk kā 100 rindas ar tekstu (teksts sastāv no lielajiem un mazajiem latīņu alfabēta burtiem, cipariem, punkta, komata, jautājuma zīmes, izsaukuma zīmes un atstarpēm.

Katra rinda ir ne vairāk kā 120 simbolus gara.


Izvaddatu raksturojums

Izvadīt ievaddatu tekstu kuram I aizstāti ar i un l ar L.


Paraugdati

Stdin
Iecava ir vieta, kur atrodas daudz putnu.
Vai Irbe ir putns?
Stdout
iecava ir vieta, kur atrodas daudz putnu.
Vai irbe ir putns?

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.