Nosaukums
Konfekšu rūpnīca (candies)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
73%

Definīcija

Konfekšu rūpnīca ražo n veida konfektes.Rūpnīca ir saražojusi a[1] 1. veida konfektes, a[2] 2. veida konfektes .... a[n] n tā veida konfektes. Rūpnīca konfektes var pārdot 2 veidos. Vainu glītos iepakojumos tieši pa m konfektēm no katra veida katrā iepakojumā vai kā sveramās konfektes.Glītajiem iepakojumiem ir lielāks uzcenojums tādēļ ar tiem var labāk ražotājs nopelnīt. Ražotājs vēlas noskaidrot cik maksimāli daudz glītos iepakojumus no saražotās produkcijas var sasaiņot un cik konfekšu paliks pāri.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā būs divi skaitļi atdalīti ar tukšumsimbolu n un m  (1 <= n,m <= 250000)

Nākamajās rindās seko n skaitļi - katra konfekšu veida saražotais daudzums a[i] (0<= a[i] <= 250000)


Izvaddatu raksturojums

Izvadīt divus skaitļus atdalītus ar tukšumsimbolu - kāds ir maksimālais daudzums cik iepakojumu var pārdot un cik konfekšu paliks pāri.


Paraugdati

Stdin
3 2
3
2
4
Stdout
1 3

Stdin
4 15724
11478
29358
26962
24464
Stdout
0 92262

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.