Nosaukums
Sienāzis (sienaz)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
87%

Definīcija

Uz lineāla, kura garums N cm, kreisā gala (iedaļa 0) sēž sienāzis, kurš vēlas nokļūt lineāla labajā galā (iedaļa N).
Sienāzis var izdarīt tikai noteikta garuma (par veselu skaitu iedaļu) lēcienus un tikai uz priekšu (uz labo pusi).
Piemēram, ja N=3 un atļautie lēcienu garumi ir 1 vai 2 cm, tad sienāzis iedaļā 3 var nokļūt tikai vienā no sekojošiem veidiem:

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam N un iespējamiem lēcienu garumiem nosaka, cik dažādos veidos sienāzis var nokļūt līdz iedaļai N.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu N (lineāla garums) un K (dažādo lēcienu skaits) vērtības.
Zināms, ka N<=30, K<=5. Faila otrajā rindā doti K dažādi naturāli skaitļi - lēcienu garumi.
Katram lēciena garumam Li ir spēkā sakarība 0< Li <=N. Starp katriem diviem blakus skaitļiem failā ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - dažādo veidu skaits, kā sienāzis var nokļūt līdz iedaļai N.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes II (rajona) kārtā.


Paraugdati

Stdin
3 2
2 1
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.