Nosaukums
Iniciāļu izdruka (iniciali)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
97%

Definīcija

Doti vārds un uzvārds, kas ierakstīti vienā rindiņā un atdalīti ar pauzi. Izdrukāt vārda un uzvārda pirmos burtus, liekot aiz katra burta punktu.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ierakstīts vārds un uzvārds. Vārda un uzvārda garums nepārsniedz 20 simbolus. Tie sākas ar lielo burtu un starp tiem ir viena atstarpe.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā jāizvada vārda un uzvārda pirmie burti, liekot aiz katra burta punktu.


Piezīmes

Atceries, ka no teksta mainīgā var paņemt vienu simbolu, norādot kvadrātiekavās vajadzīgā simbola numuru (C++ valodā simboli numurējas no 0). Piemēram, ja mainīgā a vērtība ir "diena", tad a[3]=’n’.


Paraugdati

Stdin
Aina Ziema
Stdout
A.Z.

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.