Nosaukums
Cikls6 iesācējiem (cikls6)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
91%

Definīcija

Doti divi skaitļi. Izdrukāt mazāko skaitli tik reižu, cik liels ir lielākais skaitlis.


Ievaddatu raksturojums

Doti 2 veseli skaitļi a un b (1<=a,b<=100).


Izvaddatu raksturojums

Izdrukāt mazāko skaitli vienu zem otra tik reizes, cik liels ir lielākais skaitlis.


Paraugdati

Stdin
2 4
Stdout
2
2
2
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.