Nosaukums
Spēļu skaits (spelusk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
97%

Definīcija

Jebkurās sacensībās, kur sportisti sacenšas katrs ar katru var izveidot tabulu rezultātu pierakstīšanai. Aprēķināt turnīra spēļu skaitu, ja dots dalībnieku skaits un dalībnieki sacenšas katrs ar katru vienu reizi.

Piemērs ar 3 komandām:

 

1

2

3

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

No tabulas viegli saskaitīt, ka 3 dalībniekiem jāizvada 3 spēles.


Ievaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā ierakstīts dalībnieku skaits a (2<=a<=1000).


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada spēļu skaits.


Paraugdati

Stdin
3
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.