Nosaukums
Ciparu summa (cipsum)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
88%

Definīcija

Atrast vesela skaitļa ciparu summu!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots vesels skaitlis a (0<a<264).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada skaitļa a ciparu summa.


Paraugdati

Stdin
123
Stdout
6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.