Nosaukums
Cikls3 iesācējiem (cikls3)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
94%

Definīcija

Atrodi cik reižu meklējamais skaitlis sakrīt ar kādu no dotajiem skaitļiem!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ierakstīts vesels skaitlis a (1<a<32000), kas norāda skaitļu skaitu un meklējamais skaitlis b (1<b<32000). Sākot ar otro rindiņu, doti vēl a skaitļi.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada cik reižu meklējamais skaitlis b atrodas skaitļos no otrās rindiņas līdz beigām.


Paraugdati

Stdin
5 2
3
4
2
2
2
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.