Nosaukums
Mazais faktoriāls (faktorials)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
97%

Definīcija

Atrodi dotā skaitļa faktoriālu. Skaitļa n faktoriāls ir visu naturālo skaitļu reizinājums no 1 līdz n. Piemēram, skaitļa 4 faktoriāls ir 24 (1*2*3*4). Faktoriālu matemātikā parasti apzīmē pieliekot skaitlim galā izsaukuma zīmi. Piemēram, 4!


Ievaddatu raksturojums

Faila pirmajā rindā ierakstīts naturāls skaitlis n ( 1<=n<=15).


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada skaitļa n faktoriāls.


Paraugdati

Stdin
3
Stdout
6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.