Nosaukums
Cikls5 iesācējiem (cikls5)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
96%

Definīcija

Jāatrod visu pēc kārtas ņemtu veselo skaitļu summa no viena skaitļa līdz otram.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā doti divi veseli skaitļi a un b (0<a<b<100).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada visu pēc kārtas ņemtu veselu skaitļu summa no a līdz b, ieskaitot skaitļus a un b.


Paraugdati

Stdin
2 6
Stdout
20

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.