Nosaukums
Komats (komats)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
96%

Definīcija

Bieži datorā, ievadot reālu skaitli kā decimālo atdalītāju, var izmantot vai nu tikai punktu, vai tikai komatu.
Jūsu uzdevums: dots reāls skaitlis n, kuram kā decimālais atdalītājs izmantots vai nu punkts, vai komats. Izvadiet šo pašu skaitli, kā decimālo atdalītāju izmantojot komatu. Citādi skaitlim jābūt tieši tādā pašā formātā, kā tas dots ievaddatos.


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā dots reāls skaitlis n, kura pierakstā nav vairāk par 100 cipariem.


Izvaddatu raksturojums

Izvadīt n, kā decimālo atdalītāju izmantojot komatu.


Piezīmes

Autors: Deins Egle


Paraugdati

Stdin
3.14
Stdout
3,14

Stdin
0
Stdout
0

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.