Nosaukums
Vidējais skaitlis (vidsk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
90%

Definīcija

Tiek ievadīts nepāra skaits dažādu naturālu skaitļu. Noteikt, kurš skaitlis pēc visu skaitļu sakārtošanas augošā secībā šajā virknē ir vidējais.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindiņā ir dota nepāra naturāla skaitļa N vērtība (N<10000). Faila nākošajās N rindās ir doti N dažādi naturāli skaitļi - pa vienam katrā rindā. Neviena ievadītā skaitļa vērtība nepārsniedz 109.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada vidējais skaitlis.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.


Paraugdati

Stdin
7
15
4
13
11
6
8
10
Stdout
10

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.