Nosaukums
Sakārto vārda burtus (burti9)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
96%

Definīcija

Dots vārds. Izveido jaunu vārdu, kas veidots no dotā vārda burtiem alfabētiskā secībā.


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā dots vārds, kura garums ir vismaz 2 burti un ne varāk kā 100 burti.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā izvadīti dotā vārda burti alfabētiskā secībā.


Paraugdati

Stdin
desa
Stdout
ades

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.