Nosaukums
Dīvainā summa (dsumma)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
96%

Definīcija

Doti n veseli nenegatīvi skaitļi. Jāatrod šo skaitļu dīvainā summa, izmantojot tālāk doto algoritmu.

Ja skaitlis ir nepāra skaitlis, tad tas tiek vienkārši pieskaitīts summai.

Ja skaitlis ir pāra skaitlis, tad tas tiek izdalīts ar 2 un pieskaitīts summai.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots skaitļu skaits n (1<=n<=100). Tālākajās n rindās doti veseli skaitļi a (1<=a<=100).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā ir atrastā summa.


Paraugdati

Stdin
4
2
6
3
4
Stdout
9

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.