Nosaukums
Uzdevumi par doto skaitļu virkni (virkne10)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
95%

Definīcija

Dota desmit skaitļu virkne. Virknes elementi ir veseli skaitļi robežās no 0 līdz 100. Uzdevums atrast:

  • pirmā un pēdējā elementa summu;
  • elementu skaitu, kas lielāki par pirmo elementu;
  • elementu skaitu, kas mazāki par pēdējo elementu.

Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā ir desmit veseli skaitļi robežās no 0 līdz 100, kas atdalīti viens no otra ar tukšumzīmi.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā ir trīs uzdevumā prasītie skaitļi, kas atdalīti viens no otra ar tukšumzīmi.


Paraugdati

Stdin
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Stdout
3 1 9

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.