Nosaukums
Lielākais kopīgais dalītājs (lkd)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Par divu naturālu skaitļu lielāko kopīgo dalītāju sauc lielāko naturālo skaitli, ar kuru tie abi dalās bez atlikuma. Uzrakstiet programmu, kas aprēķina divu skaitļu lielāko kopīgo dalītāju.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis A, bet otrajā - naturāls skaitlis B (1 ≤ A,B < 263).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - skaitļu A un B lielākais kopīgais dalītājs.


Piezīmes

Uzdevumu ieteicams risināt, izmantojot 64 bitu veselo skaitļu mainīgos.


Paraugdati

Stdin
14
35
Stdout
7

Stdin
420
90
Stdout
30

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.