Nosaukums
Skaitļu kārtošana (kartosan)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
128.0 MB
Grūtība
91%

Definīcija

Jūsu uzdevums ir sakārtot dotus veselus skaitļus augošā secībā.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots skaitļu skaits N (1 ≤ N ≤ 100000). Nākamajās N faila rindās doti kārtojamie skaitļi, pa vienam skaitlim katrā rindā. Visi skaitļi ir robežās no -2 000 000 000 līdz 2 000 000 000 (ieskaitot).


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada dotie skaitļi augošā secībā, pa vienam skaitlim katrā rindā.


Paraugdati

Stdin
4
2
7
-1
2
Stdout
-1
2
2
7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.