Nosaukums
Burtu klucīši (burti)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
85%

Definīcija

Rotai ir klucīši ar burtu attēliem. Uz katra klucīša ir uzzīmēts viens latīņu alfabēta lielais burts. Uz vairākiem klucīšiem var būt uzzīmēts viens un tas pats burts. Rota no saviem klucīšiem, saliekot tos rindā vienu aiz otra, ir izveidojusi kādu vārdu. Rotas draugs Zigmārs arī vēlētos salikt kādu vārdu, diemžēl viņam nav šādu klucīšu. Rota ir ar mieru aizdot tikai tos klucīšus, no kuriem ir salikts viņas iedomātais vārds, un nevienu vairāk.


Uzrakstiet programmu, kas dotiem Rotas saliktā un Zigmāra iedomātajiem vārdiem nosaka, vai Zigmārs no dotajiem klucīšiem varēs salikt savu iedomāto vārdu.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir dota simbolu virkne - Rotas saliktais vārds. Faila otrajā rindā ir dota otra simbolu virkne - Zigmāra iedomātais vārds. Katrā virknē ir tikai latīņu alfabēta lielie burti. Katrā virknē ir vismaz viens un ne vairāk kā 250 simboli.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā izvadiet vārdu VAR, ja Zigmārs no dotajiem klucīšiem var salikt savu iedomāto vārdu vai NEVAR, ja to izdarīt nav iespējams.


Paraugdati

Stdin
ALEKSANDRS
SANDRA
Stdout
VAR

Stdin
SALMS
MALAS
Stdout
NEVAR

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.