Nosaukums
Sazarojums3 iesācējiem (sazarojums3)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
89%

Definīcija

Pārbaudīt vai skaitlis atrodas starp diviem dotajiem skaitļiem!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā doti 2 skaitļi a un b (-100<a<b<100), bet otrajā rindā skaitlis c.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada teksts "ir", ja skaitlis c atrodas starp skaitļiem a un b un teksts "nav" pretējā gadījumā. Ja skaitlis c sakrīt ar kādu no skaitļiem a vai b, tad tas neatrodas starp skaitļiem a un b.


Paraugdati

Stdin
3 8
5
Stdout
ir

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.