Nosaukums
Cikls1 iesācējiem (cikls1)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
92%

Definīcija

Jāizdrukā vārds CIKLS noteiktu reižu skaitu!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ierakstīts vesels skaitlis a ( 0<a<32000).


Izvaddatu raksturojums

Stabiņā viens zem otra jāizvada vārds CIKLS a reizes.


Paraugdati

Stdin
3
Stdout
CIKLS
CIKLS
CIKLS

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.