Nosaukums
Personas kods (perskods)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
93%

Definīcija

Kādā tālā valstī personas kods sastāv no septiņiem cipariem un tiem galā pierakstīta burta, kuru viennozīmīgi nosaka koda cipari.

Burta noteikšanai tiek izmantots sekojošs algoritms:

  1. Katrs koda cipars tiek pareizināts ar noteiktu skaitli: pirmais ar 2, otrais ar 7, trešais ar 6, ceturtais ar 5, piektais ar 4, sestais ar 3 un septītais ar 2.
  2. Visi reizinājumi tiek sasummēti un tiek atrasts summas atlikums, dalot to ar 11.
  3. Atkarībā no iegūtā rezultāta, tiek noteikts burts, kāds jāpievieno ciparu virknes galā: 0=J, 1 =A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F, 7=G, 8=H, 9=I, 10=Z.

Piemēram, ja dotā ciparu virkne ir “6830907”, tad reizinājumu summa ir 2*6 + 7*8 + 6*3 + 5*0 + 4*9 + 3*0 + 2*7 = 12 + 56 + 18 + 0 + 36 + 0 + 14 = 136. Skaitļa 136 atlikums, dalot ar 11 ir 4, kas nozīmē, ka ciparu virknei jāpievieno burts “D”. Tādējādi personas kods ir “6830907D”.

Uzrakstiet programmu, kas dotajai septiņu ciparu virknei nosaka, kāds burts jāpievieno tās galā, lai iegūtu korektu personas kodu!

 


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā doti septiņi cipari bez atdalošajiem tukšumiem.

 


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada viens burts - tas, kurš jāpievieno dotās ciparu virknes galā, lai iegūtu korektu personas kodu.

 


Piezīmes

Uzdevums izmantots informātikas olimpiādē NOI2002.


Paraugdati

Stdin
6830907
Stdout
D

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.