Nosaukums
Sazarojums4 iesācējiem (sazarojums4)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
94%

Definīcija

Pārbaudīt vai skaitlis ir pāra skaitlis.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā ir ievadīts vesels skaitlis a (0<a<100000).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada teksts "ir", ja skaitlis ir pāra skaitlis un teksts "nav" pretējā gadījumā.


Paraugdati

Stdin
64
Stdout
ir

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.