Nosaukums
Uzdevums par doto skaitļu virkni (virkne11)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
92%

Definīcija

Doti n veseli skaitļi, kas ir lielāki par -100 un mazāki par 100. Uzdevums atrast cik no šiem skaitļiem ir lielāki par m mazāko skaitļu summu.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ar atstarpi doti divi skaitļi n un m (0 <n<=1000, 0<m<=10). Sākot ar otro rindu, viens zem otra doti n skaitļi.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada cik no dotajiem skaitļiem ir lielāki par m mazāko skaitļu summu.


Piezīmes

Piemērs. Pieņemsim, ka mums jāatrod virknes 3 6 1 5 1 3 4 1 1 7 elementu skaits, kas lielāki par 3 mazāko skaitļu summu. 3 mazākie skaitļi šī uzdevuma izpratnē ir vieninieki un to summa ir 3, tāpēc lielāki par šo summu ir 4 skaitļi (4,5,6 un 7).


Paraugdati

Stdin
6 2
4
2
1
6
5
3
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.