Nosaukums
Lielāki par vidējo (lielvid)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
93%

Definīcija

Ievadītiem N naturāliem skaitļiem noteikt cik no šiem skaitļiem ir lielāki par visu ievadīto skaitļu aritmētisko vidējo. Piemēram, ja ievadīti skaitļi 3, 5 un 4, tad tikai viens no šiem skaitļiem (5) ir lielāks par visu skaitļu aritmētisko vidējo (4).

 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N(1≤N≤20) vērtība. Katrā no nākošajām N faila rindām dots pa vienam naturālam skaitlim. Neviena skaitļa vērtība nepārsniedz 250.

 


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada viens vesels nenegatīvs skaitlis - to ievadīto skaitļu skaits, kas ir lielāki par visu ievadīto skaitļu aritmētisko vidējo.

 


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
3
5
4
3
Stdout
1

Stdin
2
12
12
Stdout
0

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.