Nosaukums
Ciparu virkne - 3 (cipvirk3)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Pierakstot visus naturālos skaitļus no 1 līdz N pēc kārtas bez atdalītājsimboliem, tiek iegūta ciparu virkne: 12345678910111213141516171819202122... Uzrakstiet programmu, kas aprēķina ciparu skaitu šādā virknē!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots vesels skaitlis N, 1 ≤ N ≤ 100,000,000.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens skaitlis - ciparu skaits virknē, kuru nosaka ievaddatos dotais skaitlis.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
5
Stdout
5

Stdin
15
Stdout
21

Stdin
120
Stdout
252

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.