Nosaukums
Ingusa kūka (birthday)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
89%

Definīcija

Ingusam ir dzimšanas diena. Viņam paliek N gadi. Pēc tradīcijas uz viņa kūkas jābūt tik svecītēm, cik viņam ir gadu.


Ievaddatu raksturojums

Dots 1 <= N <= 100.


Izvaddatu raksturojums

Kūkas formāts ir sekojošs.

Svecīte:

$
|

Pamatne sastāv no 3 biskvītu slāņiem.

-----
~~~~~
-----

Starp svecītēm ir atstarpe.

Zem katras svecītes un atstarpes ir jābūt biskvītam.

Praktisks piemērs ir redzams izvaddatos.


Paraugdati

Stdin
3
Stdout
$ $ $
| | |
-----
~~~~~
-----

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.