Nosaukums
Mārciņas, šiliņi un pensi (nauda)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
92%

Definīcija

Kādā valstī līdz nesenam laikam apgrozībā esošās naudas vienības bija mārciņas, šiliņi un pensi. Šīs naudas vienības savā starpā saistīja sekojošas sakarības:

  • 1 mārciņa = 20 šiliņi
  • 1 šiliņš = 12 pensi

Tā kā šāda naudas sistēma bija grūti saskaņojama ar citu valstu naudas sistēmām, tad tika nolemts pāriet uz jaunu sistēmu, kurā būtu tikai mārciņas un pensi (sauksim tos par jaunajām mārciņām un jaunajiem pensiem), pie kam būtu spēkā sakarība 1 jaunā mārciņa = 100 jaunie pensi. Tika nolemts, ka pensam sava vērtība jāsaglabā (1 jaunais penss = 1 penss). 

Uzrakstiet programmu, kas dotai naudas summai vecajā sistēmā aprēķina atbilstošu naudas summu jaunajā sistēmā.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dotas trīs nenegatīvu veselu skaitļu n1, n2 un n3 vērtības, kas attiecīgi apzīmē kādas naudas summas mārciņu, šiliņu un pensu skaitu vecajā naudas skaitīšanas sistēmā. Zināms, ka dotās naudas daudzums nepārsniedza 100 "vecās" mārciņas. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ir viens tukšumsimbols.


Izvaddatu raksturojums

Pirmajā rindā jāizvada ievadītā naudas summa jaunajā naudas skaitīšanas sistēmā kā divi veseli skaitļi - jauno mārciņu un jauno pensu skaits. Skaitļiem jābūt atdalītiem ar tukšumsimbolu. Summa jāpārveido tā, lai jauno pensu skaits būtu robežās no 0 līdz 99.


Paraugdati

Stdin
3 100 1000
Stdout
29 20

Stdin
0 0 24000
Stdout
240 0

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.