Nosaukums
Šahs - 1 (sahs1)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
95%

Definīcija

Uz 8x8 šaha galdiņa viena no lauciņiem novietots tornis. Galdiņa vertikāles un horizontāles tiek apzīmētas tā, kā redzams zīmējumā. Tādējādi katra lauciņa apzīmējums ir burts kopā ar ciparu, piemēram, b6, g1.

Uzrakstiet programmu, kas noskaidro, ar kādu mazāko gājienu skaitu dotajā lauciņā novietotais tornis var nokļūt uz katru no 64 šaha galdiņa lauciņiem!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots lauciņš (burts kopā ar ciparu, bez atdalošajām tukšumzīmēm), kurā novietots tornis.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada 8 rindas, pa 8 simboliem katrā rindā. i-tās rindas j-tais simbols norāda, ar kādu mazāko gājienu skaitu tornis no sākuma rūtiņas var nokļūt lauciņā, kas atrodas uz (9-i)-tās horizontāles un j-tās vertikāles. Ja kādā lauciņā nokļūt nav iespējams, tad attiecīgajā pozīcijā jāizvada simbols “*”.


Paraugdati

Stdin
b6
Stdout
21222222
21222222
10111111
21222222
21222222
21222222
21222222
21222222

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.