Nosaukums
Sveces (sveces)
Laika limits
0.20s
Atmiņas limits
128.0 MB
Grūtība
43%

Definīcija

Uz galda vienā rindā tika novietotas N dažādas sveces, kuras tika aizdedzinātas. Par katru sveci ir zināms, pēc cik sekundēm tā izdegs. Nosakiet mazāko laika apjomu pēc kura vismaz M secīgas sveces būs izdegušas.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti divi veseli skaitļi N (0 < N <= 100000) un M (0 < M <=N)

Otrajā rindā doti N veseli pozitīvi skaitļi, kas pasaka pēc cik sekundēm katra svece izdegs. Zināms ka neviena svece nevar degt ilgāk par gadu.


Izvaddatu raksturojums

 Izvadīt vienu veselu skaitli - sekundes pēc cik vismaz M secīgas sveces būs izdegušas.


Piezīmes

Testpiemērā: 4. 5. un 6. svece būs izdegušas pēc 4 sekundēm. 

Apakšuzdevumi:

10 punkti: N <= 100 un neviena svece nedeg ilgāk par 100 sekundēm

30 punkti: N <= 1000


Paraugdati

Stdin
10 3
5 7 6 4 2 1 9 1 1 6
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.