Nosaukums
Masīva kārtošana (karto1)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
96%

Definīcija

Doti n (1<n<=10) veseli skaitļi robežās no -100 līdz 100. Uzdevums sakārtot tos nedilstošā secībā un izvadīt vienu zem otra.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots skaitlis n. Sākot ar 2 rindu n rindās ierakstīti veseli skaitļi.


Izvaddatu raksturojums

Izvadatu n rindās izvadīti n skaitļi nedilstošā secībā.


Paraugdati

Stdin
3
7
-4
1
Stdout
-4
1
7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.