Nosaukums
Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums (tilpums)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
96%

Definīcija

Taisnstūra paralēlskaldnis ir daudzskaldnis ar sešām skaldnēm, kas visas ir taisnstūri. Ja taisnstūra paralēlskaldņa šķautņu garumi ir a, b un c (attēlā), tad tilpums V=a*b*c.

Aprēķināt taisnstūra paralēlskaldņa tilpumu, ja doti tā tīs škautņu garumi.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā doti taisnstūra paralēskaldņa trīs šķautņu garumi a, b un c (0<a,b,c<100).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada taisnstūra paralēlskaldņa tilpums.


Paraugdati

Stdin
1 2 3
Stdout
6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.