Nosaukums
Nulles ietekme (karto3)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
93%

Definīcija

Doti veseli skaitļi. Ja vismaz viens no dotajiem skaitļiem ir 0, tad jānomaina visu pārējo skaitļu zīme uz pretējo un jaizvada skaitļi augošā secībā. Pretējā gadījumā vienkārši jāizvada skaitļi augošā secībā.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots vesels skaitlis n (1<=n<=100). Nākamajās n rindās doti veseli skaitļi robežās no (-1000 līdz 1000).


Izvaddatu raksturojums

Izvadīti visi skaitļi viens zem otra augošā secībā.


Paraugdati

Stdin
4
1
-2
0
-17
Stdout
-1
0
2
17

Stdin
3
-2
1
-100
Stdout
-100
-2
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.