Nosaukums
Uzbrauktuves (uzbraukt)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
85%

Definīcija

Akcijas "Viena diena invalīdu ratiņos" aktīvisti vēlas novērtēt sabiedrisko ēku pieejamību kustību invalīdiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos. Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā pēc rekonstrukcijas izveidots tirdzniecības centrs. Tajā dažādos līmeņos atrodas veikali un kafejnīcas, kurus savieno sarežģīts tuneļu, kāpņu, pāreju un eskalatoru labirints. Akcijas dalībnieki izpētījuši noslēgtu maršrutu pa dažādām ēkas vietām, sākot no stacijas laukuma un beigās atgriežoties tajā.

Zīmējumā attēlots piemērs maršrutam ar 9 apmeklējamām vietām.

Lai izstrādātu ieteikumus uzbrauktuvju vai liftu ierīkošanai, Jums jāuzraksta programma, kas veic pētījuma datu analīzi un noskaidro kopējo augšupceļu, lejupceļu un līmenisko posmu skaitu maršrutā.

Par augšupceļu uzskata katru maksimāli garu maršruta posmu, kurā apmeklējamo vietu līmeņi pieaug apmeklēšanas secībā. Analoģiski saprot lejupceļu un līmenisku posmu. Piemērā ir pavisam 2 augšupceļi (posmi 1-2-3 un 4-5), 2 lejupceļi (6-7 un 9-1) un 3 līmeniski posmi (3-4, 5-6 un 7-8-9). Ņemiet vērā, ka pēc pēdējās vietas apmeklēšanas jāatgriežas sākuma punktā.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N (3 ≤ N ≤ 30000) – apmeklējamo vietu skaits maršrutā. Katrā no pārējām N faila rindām atrodas pa vienam naturālam skaitlim, kas nepārsniedz 30000 – vietu augstumi centimetros virs jūras līmeņa, doti to apmeklēšanas secībā.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā izvadiet trīs skaitļus – augšupceļu skaitu, lejupceļu skaitu un līmenisko posmu skaitu (tieši šādā secībā), atdalot tos ar tukšumsimbolu.


Piezīmes

Uzdevums izmantots NOI2000.


Paraugdati

Stdin
9
10
20
40
40
50
50
20
20
20
Stdout
2 2 3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.