Nosaukums
Sazarojums1 iesācējiem (sazarojums1)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
89%

Definīcija

Atrodi lielāko no 2 skaitļiem.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ierakstīti 2 veseli skaitļi a un b ( -100000<a<100000, -100000<b<100000).


Izvaddatu raksturojums

 Jāizvada lielākais skaitlis. Vienādu skaitļu gadījumā jāizvada jebkurš no skaitļiem.


Paraugdati

Stdin
5 -4
Stdout
5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.