Nosaukums
Viesnīcas istabas (hotel)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
92%

Definīcija

Viesnīcai ir N divvietīgas istabas. Istabas ir numurētas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz N pēc kārtas.

Kad viesnīcā ierodas viesu grupa, tie tiek izmitināti pa istabām sekojoši:

  • Kamēr vien viesnīcā ir brīvas istabas, katrs viesu pāris tiek izmitināts tukšā istabā ar mazāko iespējamo numuru.
  • Ja viesu skaits ir nepāra skaitlis, tad pēdējais ("nepāra") viesis tiek iemitināts viens pats istabā ar mazāko iespējamo numuru.
  • Ja viesnīcā vairs nav brīvu istabu, tad katrs viesis tiek izvietots istabā, kurā jau ir viens viesis no citas grupas, un kuras numurs ir mazākais iespējamais.

Sākumā viesnīcas visas istabas ir tukšas. Viesu grupu ierašanās secība ir zināma iepriekš. Uzrakstiet programmu, kas nosaka, cik viesi būs katrā istabā pēc tam, kad visu grupu viesi būs izvietoti pa istabām!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu N(istabu skaits, 1 ≤N≤100) un G(grupu skaits) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu.

Nākošajās G faila rindās katrā dots viesu skaits vienā grupā. Skaitlis faila i+1-ajā rindā norāda viesu skaitu i-tajā grupā.

Kopējais viesu skaits nepārsniegs viesnīcā esošo vietu skaitu.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatiem jāsatur tieši N rindas - faila i-tajā rindā jāizvada viesu skaits, kāds ir izvietots viesnīcas i-tajā istabā (1≤i≤N), pēc tam, kad visi viesi ir izvietoti.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2001.gadā


Paraugdati

Stdin
7 3
3
1
4
Stdout
2
1
1
2
2
0
0

Stdin
5 4
3
1
1
4
Stdout
2
2
2
1
2

Stdin
8 7
3
1
3
2
1
3
1
Stdout
2
2
2
2
1
2
1
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.