Nosaukums
Caurspīdīgais pulkstenis (caursp)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
88%

Definīcija

Pulksteņmāksliniece Dārta ir izveidojusi klasisku divpadsmit stundu pulksteni ar rādītājiem un caurspīdīgu ciparnīcu. Pulksteņa ciparnīcai ir minūšu un stundu iedaļas. Diemžēl, viņa pie stundu iedaļām nav pielikusi ciparus (tiesa, iedaļa "12" ir atzīmēta ar divām svītriņām), tāpēc raugoties no mazliet lielāka attāluma nav iespējams pateikt, vai pašreiz pret jums ir pavērsta pulksteņa pareizā, vai nepareizā puse. Katru brīdi pulksteņa minūšu rādītājs rāda noteiktu minūti un minūtes beigās acumirklī pārlec uz nākošo minūtes iedaļu. Tā, piemēram, ja patreiz ir bez trijām minūtēm deviņi (8:57), tad pulkstenis rāda

, bet, skatoties no otras puses, pulkstenis rādīs

, jeb trīs minūtes pāri trijiem (3:03). Uzrakstiet programmu, kas ievadītam īstajam pulksteņa rādījumam izvada pulksteņa rādījumu skatoties no otras puses!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dots īstais pulksteņa rādījums piecu simbolu formā hh:mm, kur hh ir divi cipari, kas apzīmē stundas, bet mm - divi cipari, kas apzīmē minūtes. 00 ≤hh≤11, 00≤mm≤59. Ja stundu vai minūšu skaits ir mazāks par 10, tad pierakstā pirmais ir cipars 0.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajai rindai jāsatur tieši pieci simboli tādā pat formātā kā ievaddatos un jāsatur pulksteņa rādījums, kāds redzams šajā brīdī skatoties uz pulksteni no otras puses.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes rajona kārtā jaunākajai klašu grupai 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
08:57
Stdout
03:03

Stdin
09:00
Stdout
03:00

Stdin
01:01
Stdout
10:59

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.