Nosaukums
Pēdējie cipari (pcipar)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
99%

Definīcija

Doti divi veseli skaitļi (0<a,b<10000). Atrast abu skaitļu pēdējo ciparu summu.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā ir divi skaitļi, atdalīti ar tukšumzīmi.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā failā ir abu skaitļu pēdējo ciparu summa.


Paraugdati

Stdin
121
13
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.