Nosaukums
Degvielas problēma (degviela)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
91%

Definīcija

Autosacīkšu braucējs Laimis Vējonis piedalās kalnu autosacīkstēs. Tā kā degviela ir palikusi ļoti dārga, tad Laimis grib uzzināt, kāds ir mazākais degvielas daudzums, ar kādu viņš spēj izbraukt sacīkšu trasi.

Trases apraksts sastāv no skaitļu virknes, kur ai skaitlis apzīmē trases augstumu koordinātā i. Laimis noteikti zina, ka degvielu viņš patērēs tad, ja brauks kalnā(ai > ai-1) vai brauks pa līdzenu trases daļu(ai = ai-1). Braucot kalnā mašīna patērēs ai-ai-1+1 litrus degvielas, bet braucot pa līdzenumu 1 litru degvielas starp divām sekojošām koordinātām.

Laimis sākumā atrodas koordinātā 1. Finišs ir koordinātā n.

Palīdzi noteikt minimālo degvielas daudzumu, kas nepieciešams, lai izbrauktu trasi.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots vesels pozitīvs skaitlis n - trases aprakstošo koordināšu augstumu skaits. 0<n<101.

Otrajā rindā doti n veseli pozitīvi skaitļi a - trases augstums noteiktajās koordinātās. 0<=a<=100.

 


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada viens skaitlis - minimālais nepieciešamais degvielas daudzums litros.


Piezīmes

Autors: Edgars Joja


Paraugdati

Stdin
5
1 2 1 1 3
Stdout
6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.