Nosaukums
Saskaitīšana kvadrātā (summa3)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
93%

Definīcija

Dotas divas matricas - A un B. Saskaitiet tās.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots n un m (2 <= n,m <= 100), matricas rindu skaits un kolonnu skaits. Tālāk seko 2*n rindas, aprakstot abas matricas, kas satur m skaitļus a (-100 <= a <= 100)


Izvaddatu raksturojums

Jaizvada abu matricu summa


Paraugdati

Stdin
2 3
0 1 2
9 8 7
6 5 4
3 4 5
Stdout
6 6 6
12 12 12

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.