Nosaukums
Cēzara šifrs (cezarsifrs)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
94%

Definīcija

Vēsturiski viens no slavenākajiem kriptogrāfijas pielietojumiem ir romiešu karavadoņa Jūlija Cēzara izveidotais šifrs, ko viņš izmantoja saziņai savā armijā. Cēzara šifrā katrs ziņojuma burts tiek aizvietots ar citu burtu, kas atrodas trīs vietas tālāk alfabētā. Savukārt, pēdējie alfabēta burti tiek aizstāti ar pirmajiem. Zīmējumā redzams aizstāšanas paraugs. Uzdevums uzrakstīt programmu, kas spēj atkodēt Cēcara šifrā izveidotu vārdu, kas sastāv tikai no lielajiem latīņu alfabēta burtiem.

 

 


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā ir ierakstīts šifrētais vārds.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā ir jāizvada atšifrētais vārds.


Paraugdati

Stdin
GHVD
Stdout
DESA

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.